VORMGEVING

< TERUG NAAR VORMGEVING OVERZICHT

ANNEMIE DE CORTE
WIREWORK

In deze uitgave zijn objecten en sieraden van zilverdraad van de Belgische kunstenares opgenomen. Annemie De Corte (1967): Isolatie is een thema dat mij altijd al heeft gefascineerd.
Reizen door Indonesië vormen dit keer het uitgangspunt. De weef- en bindtechnieken geven mij de mogelijkheid om mijn reiservaringen uit te drukken in mijn vak. De kooivormen symboliseren de isolatie.

Tekst N/E/F: Daniel Ost
Fotografie: Vincent van Gurp
Vormgeving: Henrik Barends
48 pagina's 16,5 x 16,5 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 926
UITVERKOCHT


A IS GEEN A
5 EIGENZINNIGE ONTWERPERS

Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die in 1990 in het Van Reekummuseum te Apeldoorn werd gehouden. Op deze expositie was werk te zien van: Karel Martens, Joost Swarte, Henrik Barends, Gorik Lindemans, Gerard Unger en tegelijkertijd werk van
Piet Zwart. Tentoonstelling en catalogus werden samengesteld door Lotte Menkman.

Tekst: Genevieve Waldman en Lotte Menkman
Vormgeving: Henrik Barends
44 pagina's 17 x 15 cm geïllustreerd
27,00 EuroELASTIC GRAPHICS
MONOGRAFIE BARENDS & PIJNAPPEL - NEDERLANDS VERSIE

...Bijna alle ontwerpen voor boekomslagen en logo's die Henrik Barends in zijn carriere van meer dan vijftig jaar op papier heeft gezet, zijn krachtmetingen tussen tekst/taal en beeld. De letters hebben het pleit gewonnen, en zo is de taal zelf beeld geworden. [...] Als ontwerper van drukwerk dat 'dient' om gezien, gelezen en begrepen te worden zoekt hij de grenzen van het medium op - een enkele keer zelfs de pijngrens van de lezer. ..' aldus Eric Min in zijn inleiding. Deze 2-delige monografie over het oeuvre van grafisch vormgever Henrik Barends bevat een selectie van zijn werk vanaf zijn eerste ontwerp uit 1961 tot zijn meest recente werk [waaronder boekomslagen, logo's, affiches, foto's en ruimtelijke vormgeving], schetsen, kritieken, kwesties en commentaren van collega's, kunstenaars en opdrachtgevers.

Inleiding: Eric Min
Vormgeving: Barends en Pijnappel, Antwerpen [BE]
1111 pagina's, N en E, 21 x 21 cm
ISBN 978 94 91738 265
150,00 EuroELASTIC GRAPHICS
MONOGRAPH BARENDS & PIJNAPPEL - ENGLISH VERSION

...Pretty much all designs for book covers and logos that Henrik Barends put on paper during his 50-year career are a struggle between text/ language and image. In the end, the letters won and that's how language itself became image. [...] Being a designer of printed material that is 'meant' to be seen, read and understood, he explores the boundaries of the medium - and times the pain barrier of the reader, who irrevocably becomes a spectator as well. That is when the interplay of attraction and rejection starts...' Elastic Graphics brings together realized designs [including book covers, logo's, posters, 3D exhibition designs...], sketches, drawings, critics, photos, issues and essays/contributions by colleagues, artists, writers and commissioners.

Introduction: Eric Min
Design: Barends and Pijnappel, Antwerpen [BE]
1111 pages, D and E, 21 x 21 cm
ISBN 978 94 91738 265
150,00 EuroTHREES MOOLHUYSEN
ONEDEL

Onedel geeft een uitvoerig overzicht van sieraden van onedele materialen uit de periode 1850-2001, met het Nederlandse sieraad als uitgangspunt. Onder onedele metalen worden alle materialen verstaan die niet tot de edele metalen (goud, zilver, platina) of de edelstenen behoren, zoals plastics, rubber, aluminium, kurk, karton, zijde, vilt, touw, etc.
In Onedel is werk afgebeeld van ca. tachtig Nederlandse ontwerpers en vormgevers.

Samenstelling: Threes Moolhuysen
Tekst N/E: Maarten Bertheux, Paul Derrez
Fotografie: Paul Fleming, Vincent van Gurp e.a.
Vormgeving: Henrik Barends
144 pagina's 21 x 21 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 61 2
UITVERKOCHT


RUUDT PETERS
Qi

In de inleiding schrijft Fredric Baas: ...Het kunstenaarschap stelde Ruudt Peters in staat om de ervaringen die hij gedurende zijn verblijf in China opdeed om te vormen tot een vruchtbare voedingsbodem voor zijn creatieve proces... Een goed voorbeeld hoe Ruudt Peters een eigen ervaring vertaalt naar een kunstwerk vormt de groep van 99 mensfiguren getiteld Cun zai (wezen/zijn). Dit werk is ontstaan n.a.v. een bezoek aan het terracotta-leger van keizer Jing di. Deze warboel van half-mensjes resoneerde dermate krachtig bij Peters dat hij een eigen leger wilde samenstellen. Vervolgens heeft hij zelf, in China en terug in Nederland, toevoegingen aangebracht die naar specifieke belevenissen gedurende zijn reis verwijzen...' Daarnaast zijn enkele series broches opgenomen.

Tekst: Fredric Baas / Fotografie: Rob Versluys
86 pagina's 21 x 15 cm
ISBN 978 94 91738 036
20,00 Euro< TERUG NAAR VORMGEVING OVERZICHT