PROZA

< TERUG NAAR PROZA OVERZICHT

JULES BARBEY D'AUREVILLY
HET MEISJE EN DE KAPUCIJN

In een donker dorp in midden-Frankrijk staat een groot huis waarin een vrome moeder en dochter wonen. Er komt een priester logeren. Na veertien dagen vertrekt hij onverhoeds en zonder groeten. Hij heeft alleen een rozenkrans achtergelaten met doodshoofdjes als kralen. Later blijkt hij nog iets te hebben achtergelaten... Duivels qua inhoud, goddelijk van stijl, dat mogen we van Barbey D'Aurevilly wel zeggen.

Vertaling en nawoord: Jan Pieter van der Sterre
Foto omslag: William Ropp
Vormgeving: Henrik Barends
120 pagina's 13 x 19 cm
ISBN 90 71877 51 5
18,50 EuroCHARLES BAUDELAIRE
MIJN HART BLOOTGELEGD

Charles Baudelaire is niet alleen de auteur van 'Les Fleurs du mal' en 'Le spleen de Paris'. Een van de niet ingeloste beloftes die hij meenam in zijn graf toen hij in 1867 op zesenveertigjarige leeftijd stierf, was een groot prozaproject waarin hij zich zou leegschrijven en zich zou wreken op de moderne wereld en op de menselijke soort. Van dit project, waaraan hij tussen 1855 en 1866 werkte, zijn alleen onvoltooide notities overgeleverd. Die aantekeningen, opgesplitst in 'Flitsen', 'Mijn hart blootgelegd' en 'Hygiene', zijn hier voor het eerst integraal vertaald. Ze worden aangevuld met een synopsis van 'Belgie uitgekleed', het beruchte schotschrift tegen de Belgen waar Baudelaire in de twee laatste jaren van zijn leven aan werkte.

Vertaling en nawoord: Rokus Hofstede, Amsterdam / Gent
Afbeelding omslag: Wouter van Riessen, L.A.
Vormgeving: Barends en Pijnappel, Antwerpen
138 pagina's 19 x 14 cm
ISBN 978 94 91738 081
20,00 EuroBERNARD DEWULF
EEN LOLITA

Een lolita - zo staat het er. Met lidwoord en zonder hoofdletter. Dat heeft zijn belang. De tekst die Bernard Dewulf in opdracht van NTGent schreef, leunt slechts losjes op Vladimir Nabokovs schandaalroman 'Lolita' uit 1955. Met de gelijknamige film die Stanley Kubrick zeven jaar later realiseerde, heeft hij nog minder te maken. Toen is lolita een soort- naam geworden. Wat Dewulf overhoudt?
Een man en een meisje dat twaalf hooguit dertien was. Hun herinneringen aan de verschroeiende relatie waarin zij zich hebben gestort, een seizoen lang.
Hij: een onderzoeker Zij: een kind - of toch niet meer? Wie de jager is en wie de prooi, laat Dewulf in het midden. Of niet dus.

Tekst: Bernard Dewulf
Omslagillustratie: Marc Raes
Vormgeving: Barends en Pijnappel
80 pagina's 16,5 x 10,5 cm
ISBN 978 94 91738 012
UITVERKOCHTMANETTE SALOMON
EDMOND & JULES DE GONCOURT

Manette Salomon is een bruisende 'comédie humaine de la peinture'. In 155 korte hoofdstukken schetsen de gebroeders De Goncourt een kwarteeuw uit het woelige leven van vier jonge kunstenaars, die elkaar rond 1840 in Parijs als beginnende schilders leren kennen in het atelier van hun leermeester Langibout. De held van het verhaal, de verfijnde aristocraat Coriolis, ziet zijn talent geleidelijk aan ten onder gaan door toedoen van de vrouw die hij bemint: zijn model, minnares en muze, de aantrekkelijke Joodse Manette Salomon. Levendige dialogen, mijmeringen, kleurrijke taferelen, dagboekachtige aantekeningen en impressionistische natuurschetsen wisselen elkaar af. Edmond & Jules de Goncourt zijn< bekend door hun roemruchte Dagboeken.

Vertaling: Anneke Pijnappel, Antwerpen
Nawoord: Eric Min, Leuven
Afbeelding omslag: Marc Raes, Leuven
418 pagina's, 14,8 x 21 cm
ISBN 978 94 91738 111
27,00 EuroEMIL HAKL
EEN WARE GEBEURTENIS

'Tenminste één Mohnhaupt, tenminste één Baader,' verzucht de hoofdpersoon in de nieuwste roman van Emil Hakl, 'Een ware gebeurtenis'. Waar in West-Duitsland 25 jaar na de nazi's de jeugd eind jaren zestig in opstand kwam, lijkt er in Tsjechie ruim een kwart eeuw na de val van het communisme een soort van berusting te heersen. De West-Duitse revolte werd mede gevoed door de ontkenning en verdringing van het verleden. Nazi's, zoals de door de Rote Armee Fraktion vermoorde Hans Martin Schleyer, konden na de oorlog probleemloos hoge posities bekleden. En zo ook hebben vele communisten in Tsjechie zich na de fluwelen revolutie van 1989 een goede plek in de samenleving kunnen verwerven. Maar wie windt zich hier nog over op, of wie doet er iets aan?...

ertaling en nawoord: Edgar de Bruin
Fotografie: Miro Svolik (cz)
Vormgeving: Barends en Pijnappel
186 pagina's 13 x 19 cm
ISBN 9789491738203
19,00 Euro< TERUG NAAR PROZA OVERZICHT