PROZA

< TERUG NAAR PROZA OVERZICHT

ERLOM ACHVLEDIANI
VANO en NIKO

De Georgische auteur Erlom Achvlediani (1931) schreef Vano en Niko in de jaren vijftig. Het is een soort catalogus van mogelijke menselijke relaties.
De twee figuren zijn levensecht, maar kunnen eigenlijk alleen in het rijk der dromen opduiken: ze zijn grappig maar kunnen ook ergernis opwekken, ze kunnen lief zijn, maar ook wreed, ze kunnen elkaars plaats innemen en zich weggommen of verdubbelen. Verboden en uitgehoond tijdens het communistisch regime, is Achvlediani nu een gekoesterd cultauteur in eigen land.

Vertaling en nawoord: Ingrid Degraeve
Illustraties: Kote Soelaberidze
Vormgeving: Henrik Barends
92 pagina's 14 x 20 cm geillustreerd
ISBN 90 71877 66 3
18,50 EuroERLOM ACHVLEDIANI
DE MAN DIE ZIJN HOOFD VERLOOR

Deze tweede, geillustreerde bundel van de Georgische schrijver Erlom Achvlediani bevat twee verhalenreeksen: de eerste serie bestaat uit een aantal dierenverhalen die onze kijk op begrippen als goed en kwaad, zwak en sterk en andere tegenstellingen onderuit haalt. In de tweede serie staat steeds een niet nader beschreven man voor een caleidoscoop aan gewaarwordingen als twijfel, onrust en vrees. In deze 'parabels' schuwt Achvlediani de humor niet. Vaak hebben de korte, raadselachtige verhalen een surrealistisch einde: tegen alle regels in brengen de woorden een volstrekte onmogelijkheid tot stand.

Vertaling en nawoord: Ingrid Degraeve
Illustraties: Sasa Svolikova
Vormgeving: Henrik Barends
96 pagina's 14 x 20 cm
ISBN 9071877 99 X / 978 90 71877 99 5
18,50 EuroHONORE DE BALZAC
REIS VAN PARIJS NAAR JAVA

Honore de Balzac (1799-1850) schildert een Nederlands-Indie dat weinig gemeen heeft met het Rijk van Insulinde van Multatuli en Couperus. Volgens Balzac zijn op het wondere eiland Java alle gevoelens heviger, alle hartstochten gevaarlijker, alle emoties overvloediger. Voor een westerling is alles er overdreven, maar daardoor juist waarachtiger en opwindender. Het leven in de Europese steden steekt er maar flauw en saai bij af. Twee beschavingen - Parijs en Java - worden al dan niet impliciet tegen elkaar afgezet.

Vertaling en nawoord: Paul de Bruin
Vormgeving: Henrik Barends
64 pagina's 13 x 19 cm gebonden geillustreerd
ISBN 90 71877 33 7
UITVERKOCHTJULES BARBEY D'AUREVILLY
HET DANDYISME EN GEORGE BRUMMELL

Het dandyisme had vooral in Engeland en Frankrijk aanhangers onder de 'vrijgestelden' uit hogere, vaak aristocratische kringen. Vrijmoedig gedrag, overdadige brutaliteit en eeuwig aanwezige ijdelheid behoren tot de hoofdkenmerken van het dandyisme.
Jules Barbey d'Aurevilly (1808-1889) schildert aan de hand van historische verwijzingen en anekdotische details de opkomst en neergang van de man die 20 jaar in het middelpunt stond van de Londense high society: George 'Beau' Brummell.

Vertaling en namenregister: Mechtild Claessens
Vormgeving: Henrik Barends
112 pagina's 13 x 19 cm
ISBN 90 71877 50 7
18,50 Euro< TERUG NAAR PROZA OVERZICHT