PERLOUSES - SERIE

De serie Perlouses diept kleinodiën op uit de schatkamers van de Franse literatuur en geeft Nederlandstalige lezers zo de kans de crème de la crème van de Franse letteren in een toegankelijke, geconcentreerde vorm tot zich te nemen. Elke vertaling gaat vergezeld van een kort nawoord van de hand van (een van) de vertalers: Martin de Haan, Rokus Hofstede, Jan Pieter van der Sterre.

GA VERDER

BELGICA - SERIE

De Belgica-reeks vormt een fraaie staalkaart van het kortere baanwerk in de Vlaamse en Franstalige Belgische literatuur. Naast teksten van hedendaagse levende schrijvers hebben waardevolle, vergeten of nog onontgonnen teksten van overleden auteurs een plaats gekregen: de serie bestaat uit een weloverwogen mix van oudere en nieuwe teksten. Elke tekst wordt gevolgd door een nawoord over de auteur en zijn oeuvre.

GA VERDER

MOLDAVIET - SERIE

In deze serie zijn de mooiste korte verhalen uit de Tsjechische literatuur opgenomen, met de nadruk op de 20e en de 21e eeuw. In elk deel is een nawoord opgenomen over de auteur en zijn plaats in de Tsjechische letteren. Bij elkaar vormen de 24 delen een prachtige introductie tot deze veelzijdige, in Nederland en België (nog) vrij onbekende literatuur.

GA VERDER

CHARLES BAUDELAIRE

Dat de Franse dichter Charles Baudelaire ook een vooraanstaand kunstcriticus was, is lange tijd onderbelicht gebleven. In deze reeks van zes Kunstkritieken, die tot de belangrijkste in hun soort behoren, ontvouwt hij zijn boeiende gedachten over kunst, onder meer over de belangrijke rol van fantasie en verbeelding bij de kunstenaar, over 'moderniteit', het eeuwige en het eigentijdse aspect in een kunstwerk.

GA VERDER