FOTOGRAFIE

< TERUG NAAR FOTOGRAFIE OVERZICHT

HOLLAND ZONDER HAAST 1
HENK JONKER GKf

Holland zonder Haast 1 bevat ca. 80 foto's in duotone van Henk Jonker (1912-2002) uit de tijd dat de notie 'onthaasting' nog niet bestond, uit de jaren 50 en 60, de wederopbouw van Nederland.
Jonker was een fotograaf van gewone mensen, straattaferelen en kleine momenten. Hij kon feilloos in een beeld een verhaal vertellen, zonder in het anekdotische te blijven steken.
De weloverwogen keuze uit zijn archief levert beelden op die soms dramatisch, dan weer humoristisch of zelfs surrealistisch zijn.

Tekst: Jessica Voeten
Vormgeving: Henrik Barends
96 pagina's 24 x 22 cm geillustreerd derde druk
ISBN 90 71877 38 8
ZIE ANTIQUARIAATHOLLAND ZONDER HAAST 2
AD WINDIG GKf

GKf-fotograaf Ad Windig (1912-1996) bepaalde na de Tweede Wereldoorlog mede het gezicht van de Nederlandse reportagefotografie. Holland zonder Haast 2 bevat een selectie van ca. 80 foto's in duotone die hij in de jaren 50 en 60 in Nederland maakte, in een tijd dat er van 'onthaasting' nog geen sprake was.
In zijn werk treden twee aspecten duidelijk naar voren: verstilling en humor. Ad Windig is de fotograaf van het understatement, niet van het grote gebaar, maar van poëzie.

Tekst: Nelleke Noordervliet
Vormgeving: Henrik Barends
96 pagina's 24 x 22 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 46 9
ZIE ANTIQUARIAATHOLLAND ZONDER HAAST 3
SEM PRESSER GKf

Het derde deel van Holland zonder Haast bevat ca. 80 zwart-wit foto's in duotone van Sem Presser (1917-1986), die hij in de jaren veertig, vijftig en zestig in Nederland maakte. Uit zijn foto's spreekt het optimisme waarmee de Nederlandse bevolking zich inzette voor het herstel en de wederopbouw van het land, maar ook de sfeer van schaarste en kleinburgerlijkheid waarin het dagelijks leven zich afspeelde. De mens en zijn dagelijkse beslommeringen is altijd een van Pressers favoriete onderwerpen gebleven.

Tekst: Michael Zeeman
Vormgeving: Henrik Barends
96 pagina's 24 x 22 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 55 8
ZIE ANTIQUARIAATHOLLAND ZONDER HAAST 4
MARIA AUSTRIA GKf

Maria Austria (Karlsbad, 1915) kwam in de jaren dertig als exil fotografe naar Amsterdam, raakte in de oorlogsjaren in het verzet en bouwde vanaf 1945 tot haar plotselinge dood in 1975 een groot fotografisch oeuvre op. Haar naam is onlosmakelijk verbonden met de fotografie van de podiumkunsten in Nederland. Veel minder bekend is haar fascinerende documentaire fotografie. Uit de honderdduizenden opnamen die Maria Austria in haar leven maakte, is voor Holland zonder Haast 4 voornamelijk uit deze documentaire foto's geput.

Tekst: Judith Herzberg
Vormgeving: Henrik Barends
96 pagina's 24 x 22 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 54 X
ZIE ANTIQUARIAAT< TERUG NAAR FOTOGRAFIE OVERZICHT