BELGICA

< TERUG NAAR BELGICA OVERZICHT

BELGICA 1
YVES PETRY
MIJN LEVEN ALS FOETUS

'Ik schrijf boeken voor wakkere mensen. Dat speelt een beetje in mijn nadeel. Want wakkere mensen lopen nu eenmaal niet dik gezaaid', zo liet Yves Petry [1967] zich ooit ontvallen. In het essay Mijn leven als foetus waagt hij zich aan een speelse, soms schampere maar altijd lucide reflectie over het in de steigers zetten van een roman. 'Ik zal wel niet de enige schrijver zijn die er regelmatig bijloopt als een sluimerende figuur, een uit zijn vruchtwater weggerukte foetus, geplaagd en bezwaard door verlangens naar een voltooiing die nog lang niet is bereikt.' Welk nut heeft een roman eigenlijk nog? Mijn leven als foetus mondt uit in een bevlogen verdedigingsrede voor het volstrekt zinloze en tegelijk het volstrekt waarachtige van literatuur.

Redactie en nawoord: Dirk Leyman
Vormgeving: Barends en Pijnappel
48 pagina's 10,5 x 16,5 cm
ISBN 978 90 78068 563
8,00 EuroBELGICA 2
PAUL VAN OSTAIJEN
VIJF GROTESKEN

'Novellen waarin ik mensen probeer voor aap te houden', zo betitelde Paul van Ostaijen [1896-1928] zijn grotesken wel eens. In deze spraakmakende teksten vol absurde uitvergrotingen trok hij van leer tegen de wantoestanden van zijn tijd. Elke logica kwam er genadeloos op losse schroeven te staan. De stad en de erotiek zijn de stuwende krachten in deze nieuwe selectie van vijf grotesken. Zoals in het beruchte verhaal Het bordeel van Ika Loch, waarin een hoerenwaardin met krachtige hand haar klanten dirigeert. Of in Werk en spaar!, waarin Everardus Breeske bezeten raakt van demi- mondaine Angele Hoedemakers. In Van Ostaijens grotesken is de liefde altijd wrang en meestal wreed.

Redactie en nawoord: Dirk Leyman
Vormgeving: Barends en Pijnappel
124 pagina's 10,5 x 16,5 cm
ISBN 978 90 78068 570
9,50 EuroBELGICA 3
STEFAN HERTMANS
JE PORTRET

Een man schrijft vanuit zijn buitenhuis in Corsica een brief aan zijn overleden geliefde Gabrielle. Dat voelt als een onmenselijke taak die hij jarenlang voor zich uit heeft geschoven. Nadat hij alle foto's van haar heeft vernietigd, schildert hij haar portret. Het is 'van een angstwekkende juistheid' en heeft een bijna demonische kracht. Maar dan komt de kat op de koord: de ik-verteller had ook een intense, destructieve relatie met de hoogmoedige Jelina, die als twee druppels water op Gabrielle leek... Met Je portret schreef Stefan Hertmans [1951] een sensueel maar evenzeer ontluisterend verhaal dat de lezer tot de dramatische ontknoping toe in de ban slaat...

Redactie en nawoord: Dirk Leyman
Vormgeving: Barends en Pijnappel
64 pagina's 10,5 x 16,5 cm
ISBN 978 90 78068 587
8,50 EuroBELGICA 4
ERWIN MORTIER
ESSAY OVER FRANZ HELLENS

'Mijn romans groeien en ontwikkelen zich als planten', zo noteerde de Franstalige Vlaamse schrijver Franz Hellens [1881-1972] ooit. De schrijver hanteerde niet graag de snoeischaar en liet een oeuvre na van ruim 200 titels. In zijn gloriejaren werd Hellens uitgeroepen tot zowel de 'Vlaamse' Dostojevski als de 'grootste Belgische romancier'. Modigliani schilderde zijn portret en Nabokov zwaaide hem openlijk lof toe. Toch is Hellens zo goed als uit het literaire geheugen verdampt. 'Zeer onterecht' vindt Erwin Mortier. In een gloedvol portret wekt hij de rijke verbeeldingswereld van Hellens minutieus tot leven. Dit deel wordt gecompleteerd door 'Tussen de straat en de tuin', een verhaal van Hellens in vertaling van Leonard Nolens.

Redactie: Dirk Leyman
Vertaling Tussen straat en tuin: Leonard Nolens
Vormgeving: Barends en Pijnappel
56 pagina's 10,5 x 16,5 cm
ISBN 978 90 78068 679
8,50 Euro< TERUG NAAR BELGICA OVERZICHT